Marineschepen

SEC |  Alessie & Partners

Vertrekpunt voor ons was direct voldoen aan de op dat moment zijnde Internationale zienswijze aangaande veiligheids- en gezondheidssignalering.
Met als invalshoek, de communicatie, uniformiteit en deze te standaardiseren.
Dit is vastgelegd in een KM norm, voor de bestaande en nieuw te bouwen Oppervlakte schepen Grijze en Witte vloot.

Koninklijke Marine

Een van de belangrijkste taken is en blijft het verdedigen van het Nederlands Grondgebied en dat van de bondgenoten.

Ook zorgt de marine voor de bescherming van het grondgebied en de wateren rond de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor deze koninkrijkstaken zijn permanent marine eenheden gestationeerd in het Caribisch Grondgebied.

Nederland stelt zijn eigen veiligheid zeker door met andere landen samen te werken. Ons land was dan ook bij de eersten die lid werden van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

De Nederlandse Krijgsmacht voert samen met de bondgenoten een crisisbeheersing en vredesoperaties uit. Ook eenheden van het Korps Mariniers kunnen worden ingezet eenheden van de marine kunnen overal ter wereld, gedurende langere tijd, zelfstandig, missies uitvoeren.

 

International Corporate Safety Identity

Vertrekpunt van Alessie & Partners was direct voldoen aan de op dat moment zijnde Internationale zienswijze aangaande veiligheids- en gezondheidssignalering. Met als invalshoek, de communicatie, uniformiteit en deze te standaardiseren. Dit is vastgelegd in een KM norm, voor de bestaande en nieuw te bouwen Oppervlakte schepen Grijze en Witte vloot.

Gelet op het internationale karakter en de internationale commissiewerkzaamheden is direct besloten dat wij uitsluitend gebruik zouden maken van ISO standaarden, en niet van NEN normen.
Voordeel: voor de vluchtroutes werden direct de borden gebruikt met een internationale herkenbaarheid hoger dan de binnen ISO verplichte 68 %. De bij het NEN voorgeschreven borden halen een herkenbaarheid van 4 % en 16 %.
Verder hadden wij, gelet onze deelname aan ISO en IMO,  ook te maken met het feit dat het niet toepassen gelijk staat aan :

  • een economisch delict,
  • kennis- en productaansprakelijkheid,
  • imago schade


Beheersbaar, behandelbaar, meetbaar en controleerbaar.
Ieder schip werd, voordat deze de thuishaven verliet,  voorzien van een door Alessie & Partners afgelegeven ISO 9001 Certificaat.

Wij zorgden voor de instandhouding.
Bij verkoop regelden wij het omletteren van de borden, zodat ze waren voorzien van een tekst in de taal van het land waarheen het schip vertrok.

Wal-locaties, de mens staat centraal de methodiek van aan boord van de Zn Ms Oppervlakte Schepen ook toegepast bij de wal-locaties.

Waarom de MENS staat centraal:  die veranderd niet, wel zijn omgeving.


Wij mogen met meer dan trots zeggen:
‘ Wij verzorgen onze vloot ‘ 


Projecten
Gerelateerde projecten

Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op