Historie Veiligheid

 

VEILIGHEID - door Aat Alessie

Vanaf 1989 is betekend voor mij veiligheid;

  • veiligheidscommunicatie,
  • veiligheidsuniformiteit en
  • veiligheidsstandaardisatie.

 

Voor ons staat de MENS centraal.
Net als bij ISO en bij de Europese Gemeenschap, 

 

Vluchtveiligheidsconcept

Wie in het dagelijkse leven, op kantoor, de luchthaven, het station of het schip,  om zich heen kijkt, zal al snel beseffen dat vluchten in geval van nood geen sinecure is.
Steeds meer mensen, in steeds grotere woon- en werkomgevingen en aan boord van schepen, zorgen voor een onoverzichtelijke vluchtveiligheidssituatie.
Gangen, deuren, trappen, liften. In het dagelijks leven weten we onze weg wel te vinden.
Maar wat te doen als het dagelijks leven wordt verstoord door een calamiteit?

De vertrouwde omgeving blijkt dan al snel te veranderen in een doolhof. Geen- of verkeerd gebruik van vluchtwegmarkeringsystemen zorgen daarbij voor onnodige slachtoffers. In die gevallen staat vluchtveiligheid synoniem voor schijnveiligheid. Ten onrechte, want vluchtveiligheid is een kwestie van leven of dood.
Iedereen heeft recht op veiligheid.

Fire & Safetyplan

Rotterdam Holland Amerika Lijn

In de afgelopen periode heb ik met de ISO Commissie een nieuwe internationale standaard ontwikkeld voor de scheepvaart en voor de brandweer aan land (firefithers landbased).
Kunt u zich voorstellen hoe een Fire & Safetyplan van bovenstaand passagiersschip en de wolkenkrabber eruit ziet?

Het was een grote warboel van grafische symbolen en teksten. Men deed maar wat, ondanks dat er een IMO Resolutie bestond, met hierin opgenomen een aantal grafische symbolen zoals zwemvesten, brandblussers etc.

Niet alleen IMO maar ook de Europese Gemeenschap middels de Kaderrichtlijn de verplichting met het oog op de strikt technische aanpassingen van de in artikel 16, lid 1, aangaande de bijzondere richtlijnen, afhankelijk - van de goedkeuring van richtlijnen op het gebied van de technische harmonisatie en de normalisatie, en/of - van de technische vooruitgang, de ontwikkeling van internationale voorschriften of specificaties en kennis, is de uitkomst van de standaard direct 1 op 1 overgenomen door de IMO en bekrachtigd.

Deze nieuwe standaard voorziet in een fireplan speciaal opgesteld voor landbased firefihgters (brandweer).

Hiermee is direct voorzien in de Europese behoefte van veiligheidscommunicatie, veiligheids uniformiteit en veiligheidsstandaardisatie.

Hiermee maken wij gelijk de start van de Arbocatalogi, de stand der techniek.

Natuurlijk zijn alle oude elementen van het door Beheermaatschappij Alessie B.V. © ontwikkelde en gecertificeerde ISO 9001-2000 Kwaliteitsmanagementsysteem maar ook in het Lifetime Safety Management systemen en Corporate Safety Identity systemen opgenomen.

Dit hele systeem is als onderdeel in de Arbocatalogi invulbaar. Wij beschikken over een capability to serve in 2200 havens in 160 landen. Flexibiliteit en voldoen aan de gestelde eisen van klant maakt.

Onze logistiek heeft een globale dekking met lokale bekwaamheid en kennis, een echt onafhankelijk mondiaal net die garant staat voor een unieke services voor onze klanten. zoeken altijd nieuwe manieren om voorspelbaarheid te optimaliseren, efficiënt en kwaliteit. Het optimaliseren van mijn begrippen van veiligheid, de markt penetratie on- en offshore, en de klantenbehoefte zijn mijn eerste prioriteiten. Dit geeft een win win relatie, voor mijn klant, zijn college, en klanten maar ook die mensen welke bij een calamiteit klaar staan, en met hun leven andere levens redden.
Onze aanpak geeft hogere rentabiliteit door beter capaciteitsgebruik, materiaal gebruik, lagere operatingkosten, en kapitalisatie van kansen. ( terugwinmodule op veiligheid).

Middels het gebruik van het unieke Regus office formule, beschikken wij over 900 kantoorruimten in 400 steden en 70 landen. Een breed dienstengamma paste aan om aan de specifieke bedrijfsbehoeften van onze keten van de klantenlevering te voldoen. 

 

Controle en certificering
Wie controleert de controleur ?
Dat was een vraag van een van mijn oude klanten. De beste man had gelijk, al kon hij toen niet voorstellen wat dit voor mij zou betekenen.

 
Rust roest
De boetes worden verdubbeld en u heeft te maken met omgekeerde bewijslast.
Maak van veiligheid een marketing tool.
En aanspreekpunten... bij ons geen termen als toets een 1 als, toets een 4 als .. u bent de 6 volgende ..
Wilt u één van ons spreken;  maak gewoon een afspraak.

Stand der techniek
Onderdeel van ons SafetyCare systemen is het ontvangen en verzenden van berichten via alle bestaande soorten draadloze verbindingen:

  • SMS berichten 
  • GSM data verbindingen 
  • GPRS verbindingen (draadloos Internet) 
  • Verbindingen via communicatiesatellieten 
  • Verbindingen via mobilofoon- en data netwerken
  • Toegang via Internet

Met de SafetyCare protectserver kan, overal ter wereld, kontakt worden gemaakt via Internet. (Lifetime Q-SMS)

Dank zij speciale technieken, die bij SafetyCareprotect zijn ontwikkeld, is de hoeveelheid data die moet worden verstuurd om beeldvullend een mooie kaart met de op dat moment benodigde informatie op het scherm te krijgen, beperkt.
Hierdoor is SafetyCareprotect  ook bruikbaar op b.v. een laptop met een GPRS verbinding.

Leven en Dood
Per slot van rekening gaat het ook na 2 decennia nog steeds om dezelfde kwestie van  “leven of dood”.

 
Wereldwijde uniformiteit op het gebied van vluchtweg-signalering in alle sectoren  (ISO 9001-2015)

Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op