Aat Alessie en Fred Kok

 

Het managementteam van Safe Escape Concepts.

Aat met zijn enorme ervaring op het gebied van (vlucht)veiligheid en als oprichter van Alessie en Partners.
Fred met ruime politie-ervaring en daarna 25 jaar ondernemer in signing en wayfinding.
Samen vormen zij het managementteam.

 

Aat Alessie

Aat Alessie

Aat Alessie  |    Grondlegger van de Vlucht-Veiligheid

 

Recht op Veiligheid

Bewegwijzering en veiligheidssignalering

Een onderwerp dat me na bijna 30 jaar nog altijd mateloos fascineert.
Waarom? Omdat ik vind dat  ieder mens  recht heeft op veiligheid. Van de werknemers bij een bedrijf en hulpbehoevende bejaarden in een zorginstelling tot mensen die werkzaam zijn aan boord van schepen en in de offshore-industrie. 

Visie op kennis en producten

Sinds ik in 1989 begon met het bedrijf Alessie & Partners is het mijn missie om de beste te zijn op gebied van veiligheid ! Vanuit een eigen visie op kennis en producten heb ik mij vanaf het eerste begin ingezet voor communicatie, uniformiteit en standaardisatie binnen dit vakgebied. Met succes, want sindsdien werden verschillende voorstellen van mijn hand verder ontwikkeld tot wereldwijde ISO-norm.

In de afgelopen 3 decennia hebben ik als stemgerechtigd internationaal ISO commissielid en Liaison Commissielid namens IMO en WTO deelgenomen om het standpunt van SEC internationaal erkend te krijgen. Meerdere voorstellen welke door SEC zijn voorgelegd zijn inmiddels wereldwijd opgenomen in wet- en regelgeving. Maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd aan boord van diverse type schepen, vliegtuigen, gebouwen, terreinen, vliegvelden, ziekenhuizen etc. etc.

De doelstelling daarbij was en is nog altijd hetzelfde: de mens staat centraal en veiligheid moet vooral handelbaar zijn. Beheersbaarheid, meetbaarheid en controleerbaarheid staan daarbij voorop. Dat is belangrijker voor u dan u denkt.
Wist u bijvoorbeeld dat u,  als verhuurder van een pand of als eigenaar van een groot bedrijf, ook persoonlijk aansprakelijk  bent voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers?

Een verzekering tegen brand en andere calamiteiten is allang niet meer voldoende ! 

Nieuw tijdperk

De collega’s bij Safe Escape Concepts (SEC) kunnen u daar alles over vertellen. Voor mij is het namelijk tijd om langzamerhand het stokje over te dragen. Met SEC bent u verzekerd van een partner die verstand heeft van veiligheid in de 21e eeuw.  Een nieuw tijdperk waarin moderne communicatiemiddelen als Apps en Sociale Media een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om veiligheid in en om gebouwen.
Samen met SEC blijf ik me daar de komende jaren vol enthousiasme voor inzetten.

 
Aat Alessie
' Ik doe het allemaal voor mijn gezinnetje en Lisa en Quinty '.

 

 Fred Kok

Fred Kok - CEO Safe Escape Concepts (SEC)

Fred Kok  |   CEO 

Maak veiligheid ZICHTBAAR

LEVENSLANG WERKEN AAN VEILIGHEID

Na 20 jaar politiedienst ben ik als ondernemer een allround signbedrijf begonnen en kreeg ik te maken met de ontwikkeling van de integrale bewegwijzering. Routing en indoor-wayfinding, maar ook primaire en secundaire vluchtroutes werden geïntroduceerd en jaarlijks verbeterd. Vaste normen en uniformiteit kwamen de veiligheid hierbij zeker ten goede. 

SAFE ESCAPE CONCEPTS

In het voorjaar van 2016 werd ik benaderd door Aat Alessie (Alessie & Partners) en Gerard Zanen. 
We besloten met elkaar om veiligheid een nieuwe impuls te geven onder de naam Safe Escape Concepts (SEC).
Helemaal aangepast aan deze tijd met gebruikmaking van de laatste technische ontwikkelingen. 
LQ-Safety Management System - digital (ISO 9001-2015), Cloud solutions, SEC Apps, Indoor Wayfinding met iBeacons, zelfoplichtende vluchtborden, LED-solutions enz...
Na de voorbereidingsperiode is het nu tijd om het nieuwe concept te lanceren in Nederland, Europa en Global. 

SAFETY IN CONTROLE

We hebben een eigen keurmerk ontwikkeld die de hele lading dekt: ' Global Safety for ALL - Safety in Control '.
Hiermee willen de safety en toegankelijkheid in 3 fases naar een hoger level tillen.
Controles en inspecties worden uitgevoerd door de onafhankelijke instantie Keurmerk Nederland (K.N. Inspections and Certification Marks). 

VEILIGHEID ZICHTBAAR

Persoonsoonlijk vind ik het vooral heel erg belangrijk dat bezoekers én werknemers bij binnenkomst meteen kunnen zien of een pand veilig is. Dit nieuwe bordje bij de entree geeft dit heel duidelijk weer. 

KLEINE INVESTERING VOOR DE EIGENAAR

De eigenaar heeft al heel veel geïnvesteerd in veiligheid. Denk aan vergunningen, vluchtplannen, bordjes, brandblussers, sprinklerinstallaties, opleidingen BHV enz... Nu kan hij voor een gering bedrag ook aan zijn gasten, bezoekers én personeel laten zien dat hij het goed voor elkaar heeft en geeft om hun veiligheid. Dat geeft rust !
Bovendien beperkt hij zijn kans op een aansprakelijkheidstelling bij een calimiteit. Hij kan immers aantonen dat hij alles heeft gedaan om de veiligheid te waarborgen. 

WAAROM ?

'Een ongeluk of brand, wanneer gebeurt dat nou ?'

Dat krijg ik telkens als argument te horen om dit niet te doen. Het is inderdaad ook een overweging van risico's en kansen. Wat ik dan wel heel vreemd vind is het feit dat men dan wel voor een enorm bedrag aan verzekeringen afsluit voor brand, opstal, aansprakelijkeid, gevolgschade, bedrijfscontinuïteit en wat al niet .. Kennlijk omdat er dan toch een kans bestaat dat er iets gebeurt en men dit wil afdekken ?
Maar het stukje veiligheid laten ze dan liggen. Terwijl nou juist dát het enige onderdeel is waar je :

- ook PRIVE aansprakelijk voor kan worden gesteld  en
- waar je strafrechtelijk voor kan worden vervolgd als blijkt dat zaken niet volledig op orde waren
Wereldwijde uniformiteit op het gebied van vluchtweg-signalering in alle sectoren  (ISO 9001-2015)

Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op