Aat Alessie

Aat Alessie

Aat Alessie  |    Grondlegger van de Vlucht-Veiligheid

 

(ENG) 
The Right to be Safe

 

Signage and safety-signing

Signage and safety in and around buildings is an important subject that still fascinates me after almost 30 years.
Why? Because I believe that  every person  has the right to be safe. From employees at a company to the elderly in a retirement home and people who work on ships and in the offshore industry.

 

A vision on knowledge and products

Ever since starting my company Alessie & Partners in 1989, it has been my mission to be the best when it comes to safety. Based on my own integral vision on knowledge and products, I have worked tirelessly on topics like communication, uniformity and standardization in my field. Since then, a number of my proposals have been developed into worldwide ISO-standards. 

My goal was and still is always the same: people come first and safety should always be manageable. When it comes to safety, it is all about control, measuring and checking the facts.  This is more important than you might think.  Did you know that you,  as a building owner or director of a big company, you are liable for the safety of both employees and visitors? Having insurance against fire and other calamities isn’t sufficient anymore.

 

A new era

The people at Safe Escape Concepts (SEC) can tell you all about this. With SEC you have the assurance of working with a partner who knows about safety in the 21st century. A new era where modern means of communication, like apps and social media, will become increasingly important with regard to safety. Together with SEC I will continue to work on this for the next years to come.

 

Aat Alessie

 

 

(NL)
Recht op Veiligheid

Bewegwijzering en veiligheidssignalering

Een onderwerp dat me na bijna 30 jaar nog altijd mateloos fascineert.
Waarom? Omdat ik vind dat  ieder mens  recht heeft op veiligheid. Van de werknemers bij een bedrijf en hulpbehoevende bejaarden in een zorginstelling tot mensen die werkzaam zijn aan boord van schepen en in de offshore-industrie.

 

Visie op kennis en producten

Sinds ik in 1989 begon met het bedrijf Alessie & Partners is het mijn missie om de beste te zijn op gebied van veiligheid ! Vanuit een eigen visie op kennis en producten heb ik mij vanaf het eerste begin ingezet voor communicatie, uniformiteit en standaardisatie binnen dit vakgebied. Met succes, want sindsdien werden verschillende voorstellen van mijn hand verder ontwikkeld tot wereldwijde ISO-norm.

De doelstelling daarbij was en is nog altijd hetzelfde: de mens staat centraal en veiligheid moet vooral handelbaar zijn. Beheersbaarheid, meetbaarheid en controleerbaarheid staan daarbij voorop. Dat is belangrijker voor u dan u denkt.
Wist u bijvoorbeeld dat u,  als verhuurder van een pand of als eigenaar van een groot bedrijf, ook persoonlijk aansprakelijk  bent voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers?

Een verzekering tegen brand en andere calamiteiten is allang niet meer voldoende !

 

Nieuw tijdperk

De collega’s bij Safe Escape Concepts (SEC) kunnen u daar alles over vertellen. Voor mij is het namelijk tijd om langzamerhand het stokje over te dragen. Met SEC bent u verzekerd van een partner die verstand heeft van veiligheid in de 21e eeuw.  Een nieuw tijdperk waarin moderne communicatiemiddelen als Apps en Sociale Media een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om veiligheid in en om gebouwen.
Samen met SEC blijf ik me daar de komende jaren vol enthousiasme voor inzetten.

 
Aat Alessie

 

Ik doe het allemaal voor mijn gezinnetje en Lisa en Quinty.

 

 
Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op