Risico’s op persoonlijke beboeting / aansprakelijkheidstelling nemen toe

 

 

Horen, zien en zwijgen?   Feitelijk leidinggeven!

 

Moeten bestuurders en commissarissen zich werkelijk zorgen maken dat aan hen in privé een bestuurlijke boete wordt opgelegd?

 

De artikel beoogt deze hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden door in te gaan op de volgende deelvragen :

  • onder welke omstandigheden kunnen aan de onderneming en haar bestuurders bestuurlijke boeten worden opgelegd;
  • onder welke omstandigheden zou zelf aan bestuurders en commissarissen een strafrechtelijk vervolging worden ingesteld.
  • onder welke omstandigheden zou zelf aan bestuurders en commissarissen en civielrechtelijke vervolging worden ingesteld. 
  • en tot slot kan de onderneming haar bestuurders en commissarissen vrijwaren en/of kan het risico van persoonlijke beboeting worden verzekerd?

 

Voor de beantwoording van deze vragen richten wij ons in het bijzonder op de bestuurder(s) en de commissaris(sen).
Neem contact met ons op :   info@safe-escape.eu 

 

Aat Alessie
Master of Safety  /  Manager Development Systems

Safe Escape Consulting.

 

 

Bronvermelding:

Loyens Loeff Amsterdam.

Auteurs: Remco van Heffe, Kitty Lieverse en Annemarije Schoonbeek

 

 Wereldwijde uniformiteit op het gebied van vluchtweg-signalering in alle sectoren  (ISO 9001-2015)

Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op