Stappenplan

VEILIGHEID - AANSPRAKELIJKHEID
De overheid treed terug en heeft de volledige verantwoordelijkheid op het gebied van safety bij U gelegd. Controle vindt plaats op basis van steekproeven.
De aansprakelijkheid wordt verlegd naar u als eigenaar en / of gebruiker.

Dit heeft voor u de volgende consequenties:

  • Eigenaar/ huurder is ZELF aansprakelijk voor letsel, schade en claims van derden: zowel Bestuurlijk- als Hoofdelijk (privé). Ook als hij dit zakelijk heeft ‘afgeschermd’. Hij kan de safety-verantwoordelijkheid niet afschuiven op een beheerder of installateur.
  • Kans op het niet- of beperkt uitbetalen door de verzekering
  • Kans op steeds grotere claims (Amerikaanse taferelen komen ook naar Europa.)
  • Imagoschade

Uw verplichtingen
U bent als eigenaar/ huurder wettelijk verplicht om:

  • te voldoen aan de voor uw object geldende wet- en regelgeving
  • alles te doen om de veiligheid van uw personeel en van uw bezoekers te waarborgen

 

Vervolging door Justitie
Bij een calimiteit (ongeval / brand) volgt altijd een onderzoek.
Vanwege de omgekeerde bewijslast moet u dan ZELF aantonen dat u aan uw wettelijke verplichtingen hebt voldaan en dat alles up-to-date is.
Kunt u dit niet, of als uit het onderzoek blijkt dat u niet alles volledig voor elkaar had, dan ;

  • pleegt u een Economisch Delict
  • wordt u, als persoon, strafrechtelijk vervolgd
  • kunt u, als bestuurder, zelfs strafrechtelijk worden vervolgd voor (zwaar) lichamelijk letsel door schuld of zelfs Dood door schuld !

 

Breng veiligheid duidelijk in beeld
Wij helpen u om het proces Veiligheid in beeld te brengen, goed te beschrijven en uw organisatie en medewerkers om te leren gaan met het begrip Veiligheid. Onze adviserende professionals verzorgen een interne audit (oriëntatie-scan) om het niveau van Veiligheid binnen uw organisatie duidelijk in beeld te brengen, te toetsen en te rapporteren. Hieruit vloeit een Plan van Aanpak voort, waarin helder staat vermeld wat u nog moet doen om de veiligheid te optimaliseren zodat u voldoet aan het Wettelijk Kader.

 

SEC adviseert
Safe Escape concepts helpt u middels onderstaand stappenplan zodat u wél goed bent voorbereid en voldoet aan het wettelijk kader.

Stap 1.   0-meting
Wij bekijken het object en u geeft zelf aan wat u wel en niet geregeld wilt hebben.  Na het in kaart brengen van het object en toetsing op Wet- en Regelgeving wordt een Plan van Eisen opgesteld.

Stap 2.   Rapportage & advies
U ontvangt op basis van onze bevindingen een uitgebreide rapportage. Aan de hand van de rapportage brengen wij ook ons advies uit. Hieruit volgt een concreet Plan van Aanpak.

Stap 3.   Lifetime Q & cloud
Al uw facetten van uw veiligheidsplan komen samen binnen uw persoonlijke omgeving: Lifetime Q. Altijd toegankelijk via de Cloud.

Stap 4. Keurmerk ISO 9001:2015
Bij het juist opvolgen van de eerste drie stappen ontvangt u het certificaat [in te vullen naam].
Hiermee verzekerd u uzelf en uw mensen van een veilige omgeving.

 

Safety in Controle !Wereldwijde uniformiteit op het gebied van vluchtweg-signalering in alle sectoren  (ISO 9001-2015)

Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op