Bedrijfsnoodplan

BHV

Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren.
Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek.
Wat te doen bij brand?  Of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen?  Of zelfs bij een bommelding?
Vragen waar een Bedrijfshulpverlener het antwoord op weet. Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. 

 

Achtergrond Bedrijfsnoodplan

Ondanks alle maatregelen die binnen een bedrijf getroffen zijn om zo veilig mogelijk te kunnen werken, is het optreden van ongevallen niet geheel uit te sluiten. Om de gevolgen van ongevallen, incidenten, brand en andere ongewenste gebeurtenissen te beperken, moet een bedrijfsnoodplan zijn opgesteld.
Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document, waarin de taken en procedures staan omschreven over hoe u omgaat met een noodsituatie.

Het bedrijfsnoodplan wordt volgens de NEN 4000 maatwerk opgesteld op basis van de RI&E, afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie.
Het ontruimingsplan vormt meestal een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan en wordt door ons opgesteld conform NEN 8112.

 

Werkwijze

Een consulent van SEC  stelt in samenspraak met Bedrijfshulpverleners / KAM coördinators een beknopt Calamiteitenplan op waarin het minimaal benodigde is vastgesteld.
Waarom ‘het minimaal benodigde’?  Omdat de praktijk leert dat dikke handboeken bij een plotselinge calamiteit geen toegevoegde waarde bieden.
Wij stellen samen instructies op, die aan alle medewerkers op verschillende wijze kenbaar worden gemaakt. Op deze manier borgt u dat iedereen op de hoogte is van de te volgen procedures bij calamiteiten.

 

Nieuwe ontwikkelingen

De Safeguard-App is Dé App voor snelle en efficiënte communicatie tijdens een noodsituatie.
Het is een zeer praktische nieuwe tool voor BHV-ers 
In één oogopslag ziet u welke BHV-ers in de buurt zijn en hebt u duidelijke procedures voor noodsituaties meteen bij de hand.
Lees meer >

Fafeguard
Wereldwijde uniformiteit op het gebied van vluchtweg-signalering in alle sectoren  (ISO 9001-2015)

Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op