Safe Escape Concepts wijst u de weg binnen de huidige regelgeving


WIJ WIJZEN U DE WEG   (NL)

 Safe Escape Concepts (SEC) is een onafhankelijk adviesbureau, ISO 9001-2015 gecertificeerd door DNV-GL, op het gebied van (vlucht)veiligheid en oriëntatie.
Het belangrijkste doel is het bevorderen van ieders veiligheid en zelfredzaamheid in gebouwen, schepen en op offshore platforms. 
SEC hanteert normen die zijn vastgesteld door de International Standards Organization (ISO), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de World Tourism Organization (UNWTO).

 

NIEUWE PICTOGRAMMEN VOOR VLUCHTROUTES

Europa heeft de wereldwijde norm NEN-EN-ISO 7010 overgenomen. Deze norm voor grafische symbolen geldt dus ook in Nederland en vervangt de oude norm NEN 6088.  Dit betekend dat  alle vluchtroute-aanduidingen  de nieuwe pictogrammen moeten krijgen. Dus alle bestaande- en alle  nieuwe vluchtroutes !   Lees meer >

 

RISICO'S OP PERSOONLIJKE BEBOETING EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING NEEMT TOE 

 

Moeten bestuurders zich werkelijk zorgen maken dat aan hen in privé een bestuurlijke boete wordt opgelegd ?

De artikel beoogt deze hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden door in te gaan op de volgende deelvragen:

  • onder welke omstandigheden kunnen aan de onderneming en haar bestuurders bestuurlijke boeten worden opgelegd ?
  • onder welke omstandigheden zou zelf aan bestuurders en commissarissen een strafrechtelijk vervolging worden ingesteld ?
  • onder welke omstandigheden zou zelf aan bestuurders en commissarissen en civielrechtelijke vervolging worden ingesteld ?
  • en tot slot kan de onderneming haar bestuurders en commissarissen vrijwaren en/of kan het risico van persoonlijke beboeting worden verzekerd ?

 

Lees meer  >

 

WAT IS DE KWALITEIT VAN VEILIGHEID BINNEN UW ORGANISATIE ?

Elke organisatie moet voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid.
Maar weet u wat er precies in de Arbowet staat?  Of in het Bouwbesluit?  Of in de nieuwe NEN 8112 met de Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) die sinds 1 juli 2017 is ingegaan.. ?  Al die wijzigingen zijn voor u toch ook bijna niet te volgen !


SEC TOETST UW PROCESSEN EN HELPT U NAAR EEN VEILIG NIVEAU

Wij helpen u om het proces Veiligheid in beeld te brengen, goed te beschrijven en uw organisatie en medewerkers om te leren gaan met het begrip Veiligheid. Onze adviserende professionals verzorgen een interne audit (oriëntatie-scan) om het niveau van Veiligheid binnen uw organisatie duidelijk in beeld te brengen, te toetsen en te rapporteren. Hieruit vloeit een Plan van Aanpak voort, waarin helder staat vermeld wat u nog moet doen om de veiligheid te optimaliseren zodat u voldoet aan het Wettelijk Kader.

 

MAAK VEILIGHEID ZICHTBAAR

De wereld is vol gevaren en bedreigingen. Bij u willen mensen zich veilig kunnen voelen. 
Laat hen daarom  ZIEN  dat u hebt geïnvesteerd in veiligheid. 
Het herkenbare vignet 'Safety in Control ' bij de ingang van uw pand geeft bezoekers én personeel meteen deze bevestiging.
Dat geeft rust.

 Keurmerk >

 

Bekijk hier wat wij voor u kunnen doen  


Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op

Al meer dan 20 jaar ervaring met veiligheidssystemen in complexe situaties

Al in 1989 richt Aad Alessie Safe Escape Concepts op. Zijn passie is de veiligheid en zelfredzaamheid van ieder mens. Zijn mensgedreven en mensgerichte benadering is uniek binnen de bestaande veilheidspelers. Met zijn compleet nieuwe benadering van veiligheid is hij tevens de grondlegger Integrale Bewegwijzering


Bekijk hier wat wij voor u kunnen doen