ONE Safety Management System for all objects International Corporate Safety Identity   (ISO 9001-2015)


Safe Escape Consulting wijst u de weg binnen de huidige regelgeving


WIJ WIJZEN U DE WEG IN HET DOOLHOF VAN WET- EN REGELGEVING

CONTROLEREN, ADVISEREN EN CERTIFICEREN

Safe Escape Consulting (SEC) is een onafhankelijk bureau, ISO 9001-2015 gecertificeerd door DNV-GL, op het gebied van (vlucht)veiligheid en oriëntatie.
Wij hanteren de normen die zijn vastgesteld door de International Standards Organization (ISO), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de World Tourism Organization (UNWTO).

 

DE MENS STAAT CENTRAAL   |       '' teveel regels voor de ondernemers ''

SEC helpt u op weg met het concept:  “We show you the Way” waarbij de mens - met en zonder beperking-  man of vrouw, als gebruiker centraal staat. (Artikel 1 van de Grondwet en WTOUN)
Het centrale concept is ONE safety Management System for ALL objects. Immers de mens veranderd niet. Het is zijn omgeving die verandert.
Mede door de vergrijzing zal er tot 2040 een gestage groei zijn van reizigers, forensen, backpackers en en mensen die naar elders vertrekken.
In de afgelopen 3 decennia hebben wij als stemgerechtigd internationaal ISO commissielid en Liaison Commissielid namens IMO en WTO deelgenomen om het standpunt van SEC internationaal erkend te krijgen. Meerdere voorstellen welke door SEC zijn voorgelegd zijn inmiddels wereldwijd opgenomen in wet- en regelgeving. Maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd aan boord van diverse type schepen, vliegtuigen, gebouwen, terreinen, vliegvelden, ziekenhuizen etc. etc.

Wij komen uit de wereld van de bewegwijzering ik mag wel zeggen dat wij ervaringsdeskundigen zijn op basis van de ISO 9001 en ISO 45001 normen. Hieronder hangen een scale aan wet- en regelgeving,
normen etc. etc. 
Hiermee wil een ondernemer niet lastiggevallen worden. Daarom legt hij deze taken bij ons en kan hij zijn tijd besteden aan ondernemen !

 

NIEUWE PICTOGRAMMEN VOOR VLUCHTROUTES

In 2013 heeft Europa de wereldwijde norm NEN-EN-ISO 7010 overgenomen. Deze norm voor grafische symbolen geldt dus ook in Nederland.  Dit betekend dat  alle vluchtroute-aanduidingen  de nieuwe pictogrammen moeten krijgen. Dus alle bestaande- en alle  nieuwe vluchtroutes !  Weet u nog hoe het zit met de veiligheidssymbolen ?  Lees meer >

 

RISICO'S OP PERSOONLIJKE BEBOETING EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING NEEMT TOE 

Moeten bestuurders zich werkelijk zorgen maken dat aan hen in privé een bestuurlijke boete wordt opgelegd ?   Lees meer  >

 

WAT IS DE KWALITEIT VAN VEILIGHEID BINNEN UW ORGANISATIE ?

Elke organisatie moet voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Maar weet u wat er precies in de Arbowet staat?  Of in het Bouwbesluit?  Of in de nieuwe NEN 8112 met de Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) die sinds 1 juli 2017 is ingegaan.. ? 
Ziet u ook door de bomen het bos niet meer ?  Wij wijzen u de Weg >

Veiligheid in de Bouw

De Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ toont aan dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. 
Lees meer over Veiligheid in de Bouw >

MAAK VEILIGHEID ZICHTBAAR

De wereld is vol gevaren en bedreigingen. Bij u willen mensen zich veilig kunnen voelen. Laat daarom  ZIEN  dat u hebt geïnvesteerd in veiligheid. 
Het herkenbare beeldmerk 'Safety in Control ' bij de entree van uw pand, buitenterrein  of bouwplaats, geeft bezoekers én personeel meteen deze veilige bevestiging.
Dat geeft rust.   Keurmerk  'Safety in Control'   >

 

De Safeguard App   (de BHV-App)

Dé App voor snelle en efficiënte communicatie tijdens een noodsituatie !
In iedere werkomgeving zorgt de Safeguard App ervoor dat uw veiligheidsorganisatie zo efficiënt mogelijk draait. 
Hierdoor kan een betrouwbaar vangnet voor veiligheid op de werkplek worden gegarandeerd.  Lees meer >

 

Laatste Nieuws

Nieuwsberichten  Lees meer >

Bekijk hier wat wij voor u kunnen doen  


Lifetime Q Safety Management System

Met Lifetime Q heeft u al uw veiligheidsdocumenten op één plek. In de Cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal een compleet overzicht van uw veiligheidsdocumenten. Nooit meer zoeken in mappen naar oude certificaten, plattegronden of oude bouwtekeningen.

Neem contact met ons op

Al meer dan 20 jaar ervaring met veiligheidssystemen in complexe situaties

Al in 1989 richt Aad Alessie Safe Escape Concepts op. Zijn passie is de veiligheid en zelfredzaamheid van ieder mens. Zijn mensgedreven en mensgerichte benadering is uniek binnen de bestaande veilheidspelers. Met zijn compleet nieuwe benadering van veiligheid is hij tevens de grondlegger Integrale Bewegwijzering


Bekijk hier wat wij voor u kunnen doen